Sponsoring kinderen

Sponsoring kinderen

De Mountain Trust geeft sponsors de kans om de behoefstigste Nepalese kinderen naar school te laten gaan. Dit is ook voor de wezen en kinderen die geboren worden bij de rivierbed-families bedoeld.

We spelen de gelden alleen door naar kinderen waarvan door een grondige check is gebleken dat zij de hulp nodig hebben.

We organiseren Sponsorships voor ongeveer 50 studenten per jaar – vanaf basisonderwijs tot voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. We verzekeren de sponsors van een regelmatige feedback ten aanzien van de voortgang van de kinderen. Sponsors mogen brieven en kleine giften naar door hun gesponsorde student(en) via de Mountain Trust. Sponsors mogen door hun gesponsorde student(en) vergezeld van leden van de Mountain Trust staf bezoeken. Voor nadere details mag u ons altijd vragen.

The kosten van de sponsoring van een kind zijn erg laag naar westerse begrippen – vanaf  €50  per student voor een jaar onderwijs, inclusief uniform en boeken. Dat is nog niet € 1 per week!  De vergelijking met de circa 3,000 euro per jaar die door de publieke sector in de opleiding van een Nederlands kind gestoken wordt illustreert het verschil in mogelijkheden.

Sponsors mogen zelf een naam geven aan de beurs die zij steunen.  

De minimale bijdrage geldt voor 1 jaar, maar we verzoeken sponsors voor minimaal 3 jaar hun bijdrage aan een student te garanderen om uitval van studenten tijdens hun opleiding te voorkomen.

We zijn ook actief aan het werk om studenten in blindenscholen te ondersteunen als onderdeel van onze voortdurende taak om degenen die de steun het hardst nodig hebben in Nepal te voorzien..

Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met info@yourhomeoncrete.com  en surf naar de website www.mountain-trust.org


Dank voor uw ondersteuning!!!