Het aankoopproces

1. De start: is het mogelijk voor u om onroerend goed in Griekenland te kopen?

Ja,  mensen uit de EU kunnen vrij onroerend goed kopen in Griekenland en worden behandeld als ingezetene, de beperkingen die uit veiligheidsoverwegingen golden op het bezit van onroerend goed door buitenlanders zijn in 1992 opgeheven. Voor het kopen van onroerend goed nabij een militaire basis of de landsgrenzen is een speciale vergunning nodig van de lokale overheid. Dit is een oude beperking en meestal een formaliteit. Nieuwe wetten hebben het makkelijker voor EU-inwoners gemaakt om onroerend goed te kopen.

2. Legaliteit - Heeft u een advocaat nodig om onroerend goed in Griekenland te kopen?

Het is verplicht om een  Griekse advocaat in de hand te nemen bij het kopen van onroerend goed in Griekenland en iedereen die iets anders zegt heeft niet uw belang op het oog.

Ik denk dat het veilig is te zeggen dat kopers nu beseffen dat het niet alleen nodig is om een advocaat te hebben, maar ook dat het een goede betrouwbare advocaat is. Er komen nog steeds berichten in de media dat kopers het land niet bezitten of de eigendomspapieren niet gekregen hebben. Een goede advocaat is dus heel belangrijk!

Het hebben van een goede betrouwbare advocaat betekent dat risico's tot een minimum beperkt zullen zijn. Wij kunnen u introduceren bij goed Engels sprekende advocaten die gespecialiseerd zijn in de wetten rondom onroerend goed.

3. Is het kopen van onroerend goed in Griekenland moeilijk?

Nee. Als u een keuze heeft gemaakt in het te kopen onroerend goed, maakt u een afspraak bij een goed Engels sprekende Griekse advocaat om een machtiging (power of attorney) te regelen, dit gaat via een notaris en kost ongeveer €100. Uw advocaat zal een lokaal belastingnummer aanvragen, wat u nodig heeft om te kunnen kopen.
Hij/zij zal in uw naam een bankrekening openen, de legaliteit van het onroerend goed checken, zorgen dat de  bouwvergunning in orde is/komt, controleren of er geen lening of hypotheek op het onroerend goed rust en de betalingen doen.

Volgens een nieuwe wet moeten verkopers een certificaat hebben dat het onroerend goed legaal is, een energie voorziening( green) certificaat en een nieuwe topografie. Dit is op kosten van de verkoper en alleen als de advocaat u dit kan geven is het onroerend goed 100% legaal.

Als de advocaat u oké gegeven heeft doet u een aanbetaling van 10% die de koop veilig stelt en een voorlopig contract wordt getekend. De andere 90% en alle extra kosten worden betaald als alles geregeld is en het contract getekend wordt.

Normaal duurt het 6 tot 8 weken tot alles geregeld is. Als u wil kan de advocaat het contract tekenen bij een publieke notaris ( een door de regering aangestelde advocaat) die  het ondertekenen van de transactie accordeert en registreert. Als u wilt kunt u ook zelf in Griekenland komen tekenen, in dit geval zal het contract woord voor woord voor u vertaald worden( zoals vereist door de Griekse wet).

4. Wordt het land geregistreerd?

Ja. Behalve de eigendomspapieren, die uw eigendom bevestigen is er nu  ook een Land Registry (kadaster) in Griekenland.

5. Wat zijn de belastingen? kosten voor het kopen van onroerend goed?

Hier is een kort overzicht van de kosten die u kunt verwachten:

BELASTING
Wordt betaald door de koper en wordt berekend op basis van de prijs vermeld in het contract. Dit bedrag  wordt betaald twee of drie dagen vóór de ondertekening van het contract.Vandaag is de belasting voor de koper 3% + 3% op dat bedrag.
Bijvoorbeeld:
Contract prijs: €100.000
Kosten: 100.000 X 3% = €3000                      
                         X 3% = €90

Totale kosten: €90 + €3.000 = €3.090

NOTARIS
Wordt betaald op de dag dat het contract wordt ondertekend.De som is minder dan 2%, afhankelijk van het aantal pagina's in het contract.Deze kosten zijn inclusief 24% BTW.

CADASTER
Wordt betaald door de koper en wordt berekend op basis van de prijs vermeld in het contract. Dit bedrag wordt twee of drie dagen vóór de ondertekening van het contract betaald.Het bedrag is minder dan 1% en inclusief BTW.

ADVOCAAT
2,5% op de verkoopprijs (exclusief 24% BTW). Wordt betaald op de dag dat het contract wordt ondertekend.

AGENT
2,5% op de verkoopprijs (exclusief 24% BTW) met een minimum van €2.000. Wordt betaald op de dag dat het contract wordt ondertekend.

6. Wat zijn de andere kosten? belastingen als u in Griekenland woont?

Als u niet werkt zullen de kosten alleen voorvoorzieningen zijn- elektriciteit en water (inclusief riolering als die aanwezig is). Er is een gemeentebelasting in Griekenland, het bedrag is afhankelijk van de regio waar u woont en is ongeveer €3 a €4 per m2 van de woning. vergeet niet dat u jaarlijks belastingaangifte moet doen, ook als u geen inkomen heeft. Een accountant kan u hier het beste mee helpen.