Golden Visa

Het Griekse parlement heeft net nieuwe regels goedgekeurd voor het Golden Visa-programma op 2 april 2024

EINDE OVERGANGSDATUM: 31/8/2024
Het Griekse parlement stemde de langverwachte wijzigingen van het Griekse Golden Visa-programma, die hieronder worden beschreven.

TWEE ZONES 800/400k:
Voor de regio Attica, de regionale eenheden Thessaloniki, Mykonos en Santorini, en de eilanden met meer dan 3.100 inwoners bedraagt de minimumwaarde van onroerend goed op het moment van aankoop € 800.000. Voor alle andere regio's van het land is de minimumwaarde van onroerend goed op het moment van aankoop vastgesteld op € 400.000. De investering moet worden uitgevoerd in één pand met een minimale oppervlakte van 120 vierkante meter.

UITZONDERINGEN:

1. Conversie van commercieel naar residentieel: In het geval dat het Golden Visa-object wordt omgezet van commercieel (d.w.z. industrieel etc.) naar residentieel gebruik, blijft de minimumdrempel € 250.000, ongeacht de locatie en de grootte van het onroerend goed. De bovenstaande investering wordt uitgevoerd op één onroerend goed en de conversie van het gebruik moet worden voltooid voordat de gouden visumaanvraag wordt ingediend.

2. Restauratie van monumentale gebouwen: Indien het Golden Visa-object zich bevindt in monumentale gebouwen (d.w.z. gebouwen met historisch belang onder speciale bescherming) die volledig moeten worden gerestaureerd of gereconstrueerd door de Investeerder, blijft de minimumdrempel € 250.000, ongeacht de locatie en de grootte van het pand. De bovenstaande investering wordt uitgevoerd op één onroerend goed en de volledige restauratie is een voorwaarde voor de eerste verlenging van het gouden visum na vijf (5) jaar. Het pand kan pas verkocht worden als de restauratie voltooid is. In geval er niet wordt gerestaureerd wordt de verblijfsvergunning ingetrokken en krijgt u een administratieve boete van € 150.000,-.

GEBRUIKSBEPERKINGEN - GEEN AIRBNB:

Het is verboden om alle gouden visa-eigendommen op korte termijn te verhuren in de context van de deeleconomie, zelfs niet door derden onder onderhuurovereenkomsten. Het is nog niet duidelijk of er uiteindelijk met terugwerkende kracht over deze bepaling zal worden gestemd voor alle personen die momenteel in het bezit zijn van een Gouden Visum.

Golden Visa-eigendommen onder de "conversie"-regeling (van commercieel naar residentieel) mogen ook niet worden gebruikt als geregistreerde bedrijfszetel.

Bij niet-naleving van bovenstaande bepalingen wordt de verblijfsvergunning ingetrokken en wordt aan de vastgoedeigenaren een zelfstandige bestuurlijke boete opgelegd van € 50.000.

Elke Golden Visa-investeerder mag slechts één huis kopen, b.v. ze kunnen geen 2 huizen kopen van €125.000 elk of van 60m2 elk, of ze kunnen geen 2 huizen kopen van €400.000 elk.

OVERGANGSPERIODE:

Bovenstaande wijzigingen treden in werking vanaf 31 maart 2024.

Investeerders kunnen echter een aanvraag indienen onder de huidige minimumdrempel van €250.000, op voorwaarde dat zij vóór 31 augustus 2024 een aanbetaling van 10% doen en de investering vóór 31 december 2024 afronden. Indien de aankoop van het onroerend goed niet op tijd is voltooid, mag de investeerder een investering in een ander vastgoed uiterlijk op 30 april 2025 voltooien.

Alle overige bepalingen van de huidige Gouden Visumwet blijven ongewijzigd.

Elk advocatenkantoor kan u helpen bij het aanvragen van een Gouden Visum/verblijfsvergunning voor investeerders en kan u door dit proces loodsen met professioneel en to-the-point advies.